Putno osiguranje

Svim našim putnicima preporučamo i nudimo paket putnog osiguranja u svrhu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Prema uvjetima osiguravatelja, ugovor o osiguranju sklapa se isključivo prije početka putovanja, najkasnije do dana koji prethodi danu putovanja. Osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklapa se prilikom sklapanja ugovora o putovanju ili kupnje zrakoplovne (non-refundable) karte. Iznimno, osiguranje za slučaj otkaza putovanja moguće je sklopiti unutar 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju, odnosno kupnje zrakoplovne karte, ali pod uvjetom da putovanje ne počinje u narednih 14 dana. Ukoliko je osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklopljeno nakon isteka 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte, ne postoji obveza osiguratelja na isplatu odštete. Napomena: Ako ugovor o osiguranju sklapate samostalno, uvjeti i rokovi za sklapanje ugovora o osiguranju mogu biti različiti kod osiguravajućih društava.

Paket putnog osiguranja ili pojedinačne police osiguranja možete ugovoriti posredstvom turističke agencije EURO ASAP TOURS d.o.o. ili samostalno sa bilo kojim osiguravajućim društvom. Neovisno o izabranoj opciji, uvjeti i rokovi iz paketa putnog osiguranja i/ili pojedinačnih polica osiguranja uvijek su izravno ugovoreni između Vas i osiguravajućeg društva. Turistička agencija EURO ASAP TOURS d.o.o. pritom djeluje isključivo kao posrednik pri pribavljanju putnog osiguranja.

U slučaju Vašeg interesa za putno osiguranje, molimo da nas kontaktirate za cijene i sve dodatne informacije.