Opći uvjeti

Opći uvjeti putovanja za turističke aranžmane

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora između Euro ASAP Tours-a odnosno ovlaštene agencije i putnika/ ugovaratelja koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. Ponuda je važeća samo do isteka dana i sata opcije i služi kao informacija o iznosu uplate i u druge se svrhe ne može koristiti. U slučaju samovoljnog/ neovlaštenog ispravljanja ili dopisivanja (ugovora, suglasnosti, vaučera) na dokumente Euro ASAP Tursa isti je nevažeći.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja Euro ASAP Tours jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, nesreća, kvarova i sl.).

3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene svih putovanja temeljene su u odnosu kune prema stranim valutama. Euro ASAP Tours može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon objave programa došlo do promjene valutnih tečajeva, promjene troškova prijevoza (gorivo, cestarina i sl.), promjene cijene davatelja usluga (hotelijeri, restorani i sl.) i prijevoznika (zrakoplov, brod i sl.), najkasnije do 4 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije početka aranžmana.

Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor o putovanju, ali nema pravo na naknadu štete. Fakultativni obilasci nisu uključeni u cijenu aranžmana kao ni cijene doplata (jednokrevetna soba, balkon, kod ski-aranžmana, posteljina, depozit, i sl.). Objavljene cijene rezultat su ugovora Euro ASAP Tours-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na destinaciji na kojima putnik boravi.

4. PRIJAVE

Prilikom prijave kupac uplaćuje 35% vrijednosti aranžmana, a preostalih 65% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan dostaviti i navesti točne podatke, predočiti programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede-dostavi točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale davanjem netočnih podataka. Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam”.

Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja. Ukoliko putnik iz bilo kojeg razloga ne potpiše ugovor o putovanju, a uplati aranžman, bilo u gotovini, karticom ili elektronskim putem, smatrat će se da je bio upoznat s općim uvjetima putovanja, koje je pomno proučio i da mu je ponuđeno putno osiguranje. Za ‘rezervacije na upit’ treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, Euro ASAP Tours zadržava uplaćenu akontaciju.

5. UPLATE

Plaćanje se računa s danom kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni ovlaštene putničke agencije odnosno banke na račun Euro ASAP Tours-a. Akontacija iznosi 35% cijene aranžmana odnosno onoliko koliko je navedeno u programu. Preostali iznos putnik uplaćuje najmanje 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije putovanja, odnosno u roku koji je naznačen u programu. U slučaju otkaza ili nepoštovanja datuma uplate preostalog dijela aranžmana rezervacija aranžmana se automatski otkazuje, Euro ASAP Tours zadržava do tada uplaćeni iznos. Kad je do polaska na put preostalo manje od 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) putnik takvu rezervaciju uplaćuje odjednom u cijelosti prilikom prijave. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev Euro ASAP Tours-ovog predstavnika predočiti dokumente/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnome putnik nema pravo započeti putovanje.

5.1 NAČINI PLAĆANJA

Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice na domeni euroasaptours.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od upravljanja sadržajem te provođenjem financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice euroasaptours.hr. Svako korištenje Internetske stranice euroasaptours.hr, Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa Općim uvjetima poslovanja, te pristaju na korištenje Internetske stranice euroasaptours.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o. te prihvaća da tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Prihvaćanjem općih uvjeta poslovanja kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske stranice.

Euro ASAP Tours d.o.o. se obvezuje da će štititi privatnost svih svojih kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podatka, Zakonom o elektroničkoj trgovini i drugim zakonima Republike Hrvatske.

Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmjeniti i/ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, i bez prethodne obavijesti Krajnjeg korisnika. Nadalje, Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako je pogodno za tvrtku, ukinuti i/ili izmjeniti bilo koji od navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili izjavu o Zaštiti privatnosti podataka i/ili izjavu o konverziji. Upravo iz takvog razloga Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja, Zaštitu privatnosti podataka i izjavu o konverziji.

Svi podaci koji se nalaze na Internetskoj stanici su autorsko pravo Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o., te je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, NN 79/2007, NN 80/2011, NN 141/2013, NN 127/2014, NN 62/2017, NN 96/2018) zabranjeno kopiranje, korištenje i/ili mijenjanje sadržaja bilo kojeg dijela Internetske stranice, osim ako za to nije unaprijed obaviještena Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. i dodijeljena su prava za takvu radnju.

Bilo kakva NEAUTORIZIRANA radnja na Internetskoj stranici, www.euroasaptours.hr ili bilo kojoj drugoj domeni kojoj je vlasnik Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. može i biti će kažnjiva na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

U smislu Općih uvjeta poslovanja, Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave artikla posredstvom internetske stranice.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje bilo koje domene u vlasništvu Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o. isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. ne jamči ZA TOČNOST I POUZDANOST PODATAKA NAVEDENIH NA OVOJ INTERNET STRANICI.

Zakonom o autorskim pravu i srodnim pravima

Artikli se naručuju odabirom artikla iz ponude, registracijom i prolaskom kroz proces narudžbe.

OPĆE OBAVIJESTI KRAJNJEM KUPCU:
U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Krajnjeg Kupca o tome da je narudžba zaprimljena-automatski.

Ako se naručuje na tvrtku, Krajnji Kupac od Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o. naknadno dobiva PONUDU li RAČUN po kojem vrši uplatu. Uplata se ne vrši po internetskoj narudžbi i obavijesti od Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. dobije potvrdu pred autorizacije kartice Krajnjeg Kupca na iznos narudžbe.

U tom slučaju Krajnji Kupac e-poštom dobiva dvije obavijesti:

od CorvusPay (bankovnog sustava) kao potvrdu o iznosu rezerviranom za autorizaciju.
druga obavijest dobiva se u trenutku kada Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. pripremi pošiljku za slanje i autorizira rezervirani iznos.

Ako Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. ne može isporučiti naručeni artikl, Krajnji Kupac dobiva obavijest da je rezervirani iznos storniran, a banka koja je rezervirala iznos za autorizaciju stornirani iznos vraća Krajnjem Kupcu mjesec dana nakon od trenutka zaprimanja narudžbe i rezerviranja iznosa za naplatu.

Nadalje, ako svi željeni artikli u narudžbi nisu dostupni, Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. pred autorizirani iznos umanjuje za vrijednost artikla koji nije dostupan, prije toga svakako obavještava Krajnjeg Kupca, i takav umanjeni iznos šalje na plaćanje.

Ako naručeni artikal nije trenutno raspoloživ, Tvrtka Euro ASAP Tours d.o.o. će obavijestiti Krajnjeg Kupca da artikal trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je dobavljiv (ukoliko je dobavljiv).

Troškovi dostave nalaze se na sljedećoj stranici: Troškovi poštarine

CIJENE:
Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama), u cijene je uključen PDV i vrijede za sve vrste plaćanja u trenutku obavljanja kupovine na Internetskoj stranici.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, virmanom (iz inozemstva) troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu artikla i obračunavaju se naknadno.

RASKID UGOVORA:
Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Tvrtkom Euro ASAP Tours d.o.o. za kupoprodaju artikla i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji artikla ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Tvrtke Euro ASAP Tours d.o.o. i Krajnjeg Kupca.

Krajnji Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 45. Zakona o zaštiti potrošača. Naime, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, Krajnji korisnik je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor (sklopljen na daljinu) ne navodeći razloge te to u roku od 14 dana od datuma isporuke artikla, odnosno isporuke zadnjeg artikla iz narudžbe. Krajnji Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

NAČINI PLAĆANJA
PLAĆANJE NARUČENIH PROIZVODA MOGUĆE JE OBAVITI NA SLJEDEĆE NAČINE:

1. Kreditnom ili debitnom karticom koje su navedene na internetskoj stranici preko CorvusPay sustava:

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Diners
 • Visa Premium (bivši AMEX)

Na sljedeće kartice moguće je plaćanje na rate i to kako slijedi:

 • Maestro i Visa Inspire kartice Privredne Banke Zagreb………do 6 rata
 • Diners………do 6 rata
 • Visa Premium (bivši AMEX)……….do 6 rata

2. Virmanom (uplata na žiro račun) -plaćanje Internet bankarstvom, uplatnicom u pošti, banci.

3. Pouzećem – plaćanje po primitku paketa direktno djelatniku pošte.

NAPOMENA: u slučaju da se šalje pouzećem mora biti navedeno IME i PREZIME osobe skupa sa BROJEM TELEFONA kako bi djelatnik pošte mogao direktno uručiti pošiljku. To pravilo se odnosi na Fizičku i Pravnu osobu.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA:

Zaštita osobnih podataka je u skladu sa Općom odredbom o zaštiti podataka Europskoj parlamenta i Vijeća broj 2016/679 – Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA:
Pri plaćanju na našoj Internetskoj stranici (web trgovini) koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Na osnovi važećih zakonskih propisa, Euro ASAP Tours pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 4 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika za izvođenje pojedinog putovanja naznačen je kod svakog programa/ aranžmana. Euro ASAP Tours pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ukloniti ili izbjeći.

Euro ASAP Tours pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (međutransfer, novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje Euro ASAP Tours ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Euro ASAP Tours ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom, kvarom i sl. Ukoliko Euro ASAP Tours otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog do tada uplaćenog iznosa, ali nema pravo na naknadu štete po bilo kojoj osnovi (troškovi vize, cijepljenja, iznosa za uplaćena osiguranja ili sličnih usluga, što je potrebno za pojedini program). Euro ASAP Tours ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda, autobusa ili vlaka iz bilo kojeg razloga (viša sila ili kvar), kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.

Važna napomena: ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor s izmijenjenim uvjetima. Putnik se u roku od najkasnije 2 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene, organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik ne reagira na izmjenu programa i u roku od 2 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) ne odgovori, smatrat će se da je prihvatio predloženi program.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman u slučaju osobnih odloka, bolesti, smrti užeg člana obitelji, sudskog ili vojnog poziva, Euro ASAP Tours u tom slučaju ima pravo na nadoknadu štete i to:

 • do 46 dana prije polaska – 15% cijene aranžmana, a najmanje 300 kn
 • 39 – 22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana
 • 21 -15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
 • 14 – 9 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
 • 8 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska – 100% cijene aranžmana

Putnik može predložiti treću osobu da putuje umjesto njega pod uvjetom da snosi troškove promjene imena. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Putnik treba napisati otkazni dokument. Ako odbije napisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. PREPORUČUJEMO UPLATU PUTNOG OSIGURANJA (POLICA OD OTKAZA PUTOVANJA) u putničkoj agenciji ili izravno u osiguravajućoj tvrtki.

Euro ASAP Tours se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu tek nakon kompletne uplate aranžmana. Putnik može prekinuti putovanje u tijeku na svoju želju. Ako putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje iz bilo kojeg razloga (zakonskih, zdravstvenih, carinskih, nevažećih dokumenata, kašnjenja na mjesto polaska/mjesto nastavka i sl.), nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog prestanka putovanja, kao ni na povrat bilo kakvih sredstava (povrat na mjesto polaska i sl.). U slučaju otkaza ne isplaćuje se trošak naplate vize, osiguranja i sl. Nepovoljne vremenske ili snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile.

8. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

9. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu odnosno cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati ispuniti putnikov dodatni zahtjev (komfor, orijentacija sobe, kat ili sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Vrijeme smještaja u hotel poslije 16 sati, a napuštanja hotelske sobe najkasnije do 10 sati po lokalnom vremenu. U apartmanu smještaj poslije 17 sati, napuštanje apartmana najkasnije do 10 sati.